• Tel: 0879 389 909 - 0918 00 3913

    info@khaithong.vn

  • 128/46/2/20

    đường Lý văn sâm, khu phố 5, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Nhà thông minh

Smart Home.

Chỉ một thao tác đơn giản, Bạn có thể quản lý ánh sách toàn bộ ngôi nhà, ở mọi nơi, mọi lúc.

Smart Home.

Chỉ một thao tác đơn giản, Bạn có thể quản lý ánh sách toàn bộ ngôi nhà, ở mọi nơi, mọi lúc.

Nhà thông minh

Giới thiệu Nhà thông minh

Nhà thông minh

Thông tin Sản phẩm