• Tel: 0879 389 909 - 0918 00 3913

    info@khaithong.vn

  • 128/46/2/20

    đường Lý văn sâm, khu phố 5, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự.

1. Module Quản lý ứng viên

2. Module Quản lý hồ sơ nhân viên

3. Module Quản lý Chấm Công

3. Module Quản lý Lương

4. Module Quản lý Bảo Hiểm

 

Phần mềm quản lý nhân sự.

1. Module Quản lý ứng viên

2. Module Quản lý hồ sơ nhân viên

3. Module Quản lý Chấm Công

3. Module Quản lý Lương

4. Module Quản lý Bảo Hiểm

 

Phần mềm quản lý nhân sự

Nước lau sàn

Giới thiệu Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự đêm đến cho Công ty, khả năng chuyển mình, trong thời đại 4.0.

1. Giúp doanh nghiệp quản lý và hoạch định nguyền nhân lực tổng thể.

2. Hô sơ tập trung, lưu trữ dễ dàng

3. Nâng cao hiệu quả công việc.

Phần mềm quản lý nhân sự

Thông tin Sản phẩm